Dochodzenie swoich należności

Chcąc skutecznie odzyskać pieniądze od dłużnika na drodze sądowej, powinieneś dysponować dokumentacją do danej wierzytelności. Niejednokrotnie umowa pomiędzy kontrahentami przyjmuje jedynie formę ustną. Często po prostu nie ma czasu na przygotowywanie dokumentacji, bądź też przyszły dłużnik specjalnie unika formalizowania współpracy. Jaki dokument stanowi absolutne minimum w dochodzeniu wierzytelności? Obok podstawy, z tytułu którego dochodzimy swoich pieniędzy, czyli: faktura/rachunek, umowa, itp., najważniejszym dokumentem jest protokół wykonania usługi/sprzedaży. Tak ogólne określenie tego dokumentu może w szczególnych przypadkach przybrać formę: WZ-tka, protokół zdawczo-odbiorczy, protokół odbioru, protokół zakończenia prac/robót, CMR'ka, itp.

Nasi partnerzy

zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie